Volume 4 Number 6 (Dec. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
418
Roberto Ferro Escobar, Víctor Hugo Medina García, and Giovanny Tarazona Bermúdez
368
419
Yuki Sonoda and Ikeda Daisuke
374
420
Thipchutar Paparwekorn
381
421
Peng Li, Wu Muqing, Wang Ning, and Liu Hongbao
386
422
Md. Nahid Akter Shafi and Abdullah Al Kawser
391
423
Wen Yuanyuan and Chen Hao
395
424
Zhang Yi, Li Jun, Li Jingling, Zhou Quan, and Liang Wei
399
425
Qu Xiaoyun, Yang Zhiqun, and Li Xiangyang
403
426
M. A. S. Birchal and V. S. Birchal
407
427
Yalin Duan and Yongbin Xie
411
428
Qisi Liu and Liudong Xing
415
429
Jeffery D. Dodson and Ambareen Siraj
421
430
Yi-Hua Wang, Jung-San Lee, and Bo Li
426
431
Jiang Lizheng, Xin Zheng, and Zhao Jiantao
431
432
Cui Tao, Dong Shiwei, Li Jun, Dong Yazhou, and Hu Yanlang
435

Copyright © 2008-2024. International Journal of Future Computer and Communication. All rights reserved.
E-mail: ijfcc@ejournal.net