Volume 9 Number 4 (Dec. 2020)
Article# Article Title & Authors Page
568
H. Htet, N. Funabiki, A. Kamoyedji, M. Kuribayashi, F. Akhter, and W.-C. Kao
66
569
Nina Zhang, Zhiliang Qin, Yingying Li, Luyan Xing, Qidong Lu, Xiaowei Liu
74
570
Haowei Ti, Liang Huang, Long Wu, Gang Bian, and Ding Ma
79

Copyright © 2008-2024. International Journal of Future Computer and Communication. All rights reserved.
E-mail: ijfcc@ejournal.net